Ons is misionêr

10 Dinge wat jy nie moet verwag nie

Lux Mundi is ’n gemeente met ’n sterk missionêre karakter. Hieronder is 10 dinge wat jy nie moet verwag as jy by ons aansluit nie:

Jy moenie verwag om elke week vir ’n uur kerk toe te kom, hier te kry wat jy wil hê vir jou eie geestelike groei en rustig in jou gemaksone te bly nie. Verwag eerder dat die evangelie jou lewe en uitkyk op die wêreld sal verander, iets wat jou lewe in elk geval ryker sal maak.
Moenie verwag dat die boodskap van Jesus gebuig sal word om in te pas by die heersende verbruikersmentaliteit van die omgewing nie. Verwag eerder dat die boodskap van Jesus jou sal vrymaak van ’n klomp dinge wat jou lewe oorvol maak.
Moenie verwag om anoniem weg te raak in die massa nie.Verwag eerder dat ons jou deel sal wil maak van die roeping wat God vir ons gegee het.
Moenie eredienste verwag wat daarop ingestel is om jou te vermaak nie. Verwag eerder ’n eerlike ingesteldheid om jou in ’n ontmoeting met God te bring.
Moenie jeugprogramme verwag wat ons kinders en tieners vermaak nie. Verwag eerder dat ons hulle wil help om egte volgelinge van Jesus te wees en hulle voorberei vir ’n lewenstyl van diens, betrokkenheid by nood en getuienis.
Moenie verwag dat ons jou preek na preek gaan sus met beloftes van voorspoed, rykdom en gesondheid nie. Verwag eerder dat ons jou sal voorberei vir ’n lewe van diens en oorgawe.
Moenie ’n kerk verwag wat sukses meet aan getalle, geld en geboue nie. Ons meet ons sukses aan uitreik, die geld wat ons weggee en ure diens in die Koninkryk.
Moenie verwag dat alles hier by die kerk gebeur nie. Ons fokus is eerder dat die Koninkryk van God in die wêreld sigbaar word.
Moenie verwag dat baie geld of energie gespandeer word op dinge wat die lewe vir onsself beter en geriefliker maak nie.Verwag eerder dat ons aangevuur word deur effektiwiteit om deel te wees aan die koms van God se Koninkryk in die wêreld.
En, o ja: moenie verwag dat om deel te word van die gemeente vanself na jou sal kom nie. Ons doen baie moeite om nuwe lidmate deel te maak van groepe en bedieninge, maar jy moet self ook aanmeld en deel word.

Visie

Dat ons 'n oop en liefdevolle
geloofsfamilie sal wees,
wat Jesus met oorgawe dien
en ander saamnooi
om Hom te volg


Visieteks:
"Jesus het nader gestaan. “God het aan My al die mag gegee wat daar is. Niemand is magtiger as Ek nie. Ek wil hê julle moet iets vir My doen: die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om My sonder enige voorwaarde of verskonings te volg. As hulle bereid is om My met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie! Leer hulle en lei hulle dan in alles wat Ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan My gehoorsaam te wees en te doen wat Ek vra. “En wees verseker: Ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal Ek self by julle wees!” - (Matteus 28:19-20 - Die Boodskap)

Gemeentenaam

Lux Mundi Gemeente is 'n makrogemeente in die ooste van Pretoria. Ons bedien die volgende woongebiede: Garsfontein, Woodhill, Mooikloof en The Wilds. Lux Mundi beteken "Lig vir die wêreld" en wil graag 'n verskil in die gemeenskap maak waarin God ons geplaas het. Daarom posisioneer ons onsself as 'n kerk in en vir die gemeenskap. Ons het 5000 lidmate. Die gemeente word bedien deur vier voltydse leraars en twee deeltydse pastorale leraars.

Die frase 'lux mundi' (lig vir die wêreld) kom drie maal in die Latynse vertaling van die Nuwe Testament voor.

"Ek is ...", "julle is..."

In Johannes 8:12 en 9:5 sê Jesus dat Hy self die lig vir die wêreld is, en in Matteus 5:14 sê Hy dat sy volgelinge die lig vir die wêreld is.

Ons gemeentenaam wil iets herhaal van Jesus se woorde:

• Daar is geen ander lig vir die wêreld as Jesus nie. Hy is die lig wat elke mens verlig.
• Maar ons verstaan ook dat Hy ons roep om Sy lig in die wêreld te weerkaats.
• Ons naam sê dat ons hierdie roeping toe-eien en ernstig opneem.

Lux Mundi. Dit beteken: 'Lig vir die wêreld'. Dit is God se opdrag vir ons in Matteus 5:14 en Johannes 8:12.

Om dissipels of volgelinge te wees:

Die figure dui die ons as dissipels of volgelinge aan. Hulle is verskillende groottes. Dit dui op twee sake. Almal: groot & klein is volgelinge van die Here. Verder dui dit ook op 'n oop en liefdevolle geloofsfamilie. Die figure staan teen die agtergrond van ‘n stad en kerk. Ons is orals volgelinge van die Here: by die kerk, by die huis en by die werk.

Oop en liefdevolle geloofsfamilie:

Die figure is verskillende groottes: almal is deel van die geloofsfamilie. Die een figuur staan alleen links van die kruis. Die figuur regs van die kruis strek sy arms uit na hierdie figuur om hom/haar nader te trek en deel van die geloofsfamilie te maak - daar word dus uitgereik na dié wat alleen staan.

Wat ander saamnooi om Hom te volg:

Die onderste deel van die sirkel is in die vorm van ‘n skuit – dissipels is immers vissers van mense! Ons het die opdrag ontvang om ander saam te nooi om Hom te volg!

Logo
Die logo is aan die hand van die visie ontwerp.

Kruis:

Die kruis staan bokant die sirkel uit. Die kruis as die genadesimbool staan sentraal in alles wat ons doen. Ons doen alles vanuit God se genadige liefde en uit dankbaarheid.

Leuse:

Ons leuse sê presies wat ons visie, naam en logo sê: Lig vir die wêreld!

Kleur:

Goue lig: Simboliseer die lig en die Lig.

Koningsblou: Dit is in die kerklike tradisie die kleur van Kerstyd. Dit is die tyd van die koms van die Lig.

Groen skuit: Groen is in die kerklike tradisie die kleur van die Koninkrykstyd, die tyd wat God ons stuur om te gaan doen.

Rooi-maroen kruis: Die kleur van lyding.

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg