Die taak van die gemeenteraad:

  • Bepaal die visie.
  • Kommunikeer die visie.
  • Sorg dat die visie lewend bly en die gemeente se bedieninge in diens staan van die visie.
  • Bepaal wat op 'n bepaalde tydstip die sleutel prestasie-areas ten opsigte van die visie en kernwaardes is.
  • Moniteer die vordering ten opsigte van die realisering van die visie.
  • Is verantwoordelik vir die strategiese beplanningsproses van die gemeente.
  • Is die regspersoon wat aanstellings maak, die gemeente se begroting goedkeur, en aan wie die personeel finaal aanspreeklik is.
  • Neem finale aanspreeklikheid vir alle tug en dissiplinêre personeel aangeleenthede.

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg