Preek-Nota's

image
As jy enige Preek-Nota's soek, stuur gerus 'n e-pos aan web@luxmundi.org.za en ons al dit vir u aanstuur

Die taak van die gemeenteraad:

  • Bepaal die visie.
  • Kommunikeer die visie.
  • Sorg dat die visie lewend bly en die gemeente se bedieninge in diens staan van die visie.
  • Bepaal wat op 'n bepaalde tydstip die sleutel prestasie-areas ten opsigte van die visie en kernwaardes is.
  • Moniteer die vordering ten opsigte van die realisering van die visie.
  • Is verantwoordelik vir die strategiese beplanningsproses van die gemeente.
  • Is die regspersoon wat aanstellings maak, die gemeente se begroting goedkeur, en aan wie die personeel finaal aanspreeklik is.
  • Neem finale aanspreeklikheid vir alle tug en dissiplinêre personeel aangeleenthede.

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Pharos Nuusbrief

Gebedslys

2018 Lux Mundi Jaarprogram Laai kalender af...

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg