Lux Mundi is ’n NG gemeente in die ooste van Pretoria. Ons is ’n gemeente waar geloof lewe word.

Ons is ’n makrogemeente waarvan die meeste van ons lidmate uit die omliggende woongebiede van Garsfontein, Pretoriuspark, Woodhill, Mooikloof en The Wilds kom. Die gemeente se kampus is by Florisstraat 685, Garsfontein.

Ons fokus tans veral daarop om ’n gemeente te wees waar nuwe mense maklik tuiskom. Ons lidmate moet voel dat hulle hier behoort, in geloof groei en dien. Ons wil ook graag ’n kerk wees waar jong volwassenes en gesinne effektief bedien word volgens hulle eie behoeftes en waar gelowiges leer om praktiese Christene te wees.

Ons jeugbediening begelei jongmense om uit te reik, hulle geloof prakties in die wêreld uit te leef en in ’n opwindende lewende verhouding met God te staan. Ons berei jongmense voor om lewenslank as toegewyde volgelinge van Jesus te leef.

Die gemeente het ’n sterk fokus van diens aan die gemeenskap en Pharos Gemeenskapsentrum (Jacqueline rylaan 777) is ons hande en voete in die gemeenskap.

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg