Alle vorms is hier beskikbaar, byvoorbeeld debietordervorm, hoe om elektroniese oorbetalings te maak, padkaart na die gemeente, lidmaatskapvorms, inskrywingsvorms vir kampe, ensovoorts. Druk asseblief die vorm uit, voltooi en faks na (012) 993 0093 of epos na betrokke koördineerder.


Uitreike, Kampe, Jeug

Gr 11 Belydeniskamp 2018

Belydenis


Algemeen

Bespreking Fasiliteite

Lidmaatskap

Finansies

Huwelike

Doop

Groeigroepe

Gemeenskap

Padkaart na gemeente

Padkaart met GPS Koördinate


Alle vorms is hier beskikbaar, byvoorbeeld debietordervorm, hoe om elektroniese oorbetalings te maak, padkaart na die gemeente, lidmaatskapvorms, inskrywingsvorms vir kampe, ensovoorts. Druk asseblief die vorm uit, voltooi en faks na (012) 993 0093.


Preke

  • Bestelling van CD’s van eredienste 2015-2016. Koste R10-00 per cd plus posgeld & verpakking. Skakel Dora Scholtz by (012) 998 8801 of stuur ‘n e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Preke op MP3

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
17:30 - Graffiti
19:00 - Crew-groepe & 4C

Pharos Bulletin

Gebeds Bulletin

2018 Lux Mundi Jaarprogram Laai kalender af...

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg