IMG 4257

Die gemeente beskik oor verskeie fasiliteite wat gehuur kan word deur gemeentelede en nie-gemeentelede. Daar is ook ’n goed toegeruste kombuis. Daar is voldoende breekware vir 200 persone beskikbaar. Indien u enige navrae oor die gebruik van die kombuis het, kan u die Bedryfsbestuurder kontak.

Om die oop- en toesluit van die fasiliteite te vergemaklik, beskik die gemeente oor die dienste van ’n naweekkoster en aandkoster. Die naam en selfoonnommer van die koster aan diens word vertoon net buite die voordeur van beide die Gemeentesentrum en die Jeugsentrum en ook binne die kerkkantoor. Skakel asseblief die koster aan diens wanneer u van die lokale gebruik maak en gereed staan om te vertrek sodat hy/sy kan kom toesluit.

Koster:

Jeandre Slabbert
sel: 082 370 7518

Só werk ons saam met mekaar

 1.     Tref asseblief reëlings  tydens kantoorure, Maandag tot Donderdag: 08:00–16:30 en Vrydag 08:00–13:00. Die besprekingsboek is slegs in die kantoor beskikbaar.
 2. Telefoniese besprekings moet opgevolg word met ’n skriftelike bevestiging. Lees ook die “ Algemene Riglyne en Reëls”, wat deel uitmaak van die besprekingsvorm, ten einde te weet wat is toelaatbaar op die kerkperseel.  Die besprekingsvorm kan  per e-pos of faks gestuur word. Die vorm is ook op die webwerf beskikbaar.
 3. Die volgende inligting moet asseblief by bespreking verskaf word: datum, tyd, lokaal, aantal tafels en stoele benodig, ekstra toerusting (soos klank of dataprojektor) benodig.
 4. Sê asseblief ook wanneer oop- en toegesluit moet word. Onthou om in jou begroting ekstra voorsiening te maak indien ’n klankoperateur benodig gaan word vir jou funksie.
 5. Kerklike funksies, vergaderings en aktiwiteite geniet voorrang bo privaatbesprekings.
 6. Bespreek reeds aan die begin van die jaar as die datum beskikbaar is om teleurstelling te voorkom.
 7. Staande reëlings soos gebedsbyeenkomste, orkeste, ensovoorts moet asseblief gekanselleer word as byeenkoms nie gaan plaas vind nie.
 8. Die Jeugsentrum is nie in die week tydens kantoorure beskikbaar nie.
 9. Kragtens ’n Bedryfspanbesluit, word geen kerk- of kombuistoerusting  uitgeleen of uitgehuur nie.
 10. Vir groter funksies is ’n gesamentlike beplanningsvergadering met die bedryfsbestuurder en Bedieningsleier ten minste een maand voor die datum van funksie noodsaaklik.
 11. Die dek van tafels, aankoop en rangskik van blomme, aankoop van kerse en servette, opskep en afdek is die Bedieningsleier se verantwoordelikheid..
 12. Opruim en opwas is die bediening wat die funksie reël se verantwoordelikheid, tensy ’n ander reëling een week vooraf met die bedryfsbestuurder getref is. Hierdie reël geld slegs na-ure en Saterdae – die diens is nie op weeksdae beskikbaar nie.
 13. Maak asseblief seker van die toerusting en fasiliteite wat beskikbaar is wanneer jy die funksie beplan – die kerk het byvoorbeeld nie ronde tafels nie!

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg