Eredienstye

09:00
Diens -Gemeentesentrum

Kleuters: Die See, Groeigoggas - Kleuterterein

Dissipelland : Gr. 1-3 - Tent
                    : Gr. 4-6 - Jeugsentrum

9:00

Oostvallei (Tradisionele diens)

15:30
Erediens in Sepedi & Zulu- Tent

17:30 (Graffiti)
Gallery (Jeugdienste) - Jeugsentrum

19:00
Crew-groepe (Gr7-11)
4C (Matrieks, studente en jong volwassenes)- Bosaal

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
17:30 - Graffiti
19:00 - Crew-groepe & 4C

Pharos Bulletin

Gebeds Bulletin

2018 Lux Mundi Jaarprogram Laai kalender af...

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg