graffiti gallery

Graffiti -God skryf Sy Graffiti op die harte van mense (dissipelskap).  God is ook besig om Sy Graffiti in die wêreld rondom ons te skryf (koninkryk).  Ons wil graag instrumente in God se hand wees waardeur Hy op die harte van jongmense skryf.  Ons wil ook jongmense help om God se Graffiti rondom ons raak te sien (koninkryk) en deel te neem as instrumente waardeur God Graffiti skryf rondom ons (gemeenskap). Daniel word gedurende die ballingskap weggevoer van Israel na Babilonië.  Hier word hy opgelei in die taal, kultuur, godsdiens en wêreldbeskouing van die Babiloniërs.  Daniel is uitstekend in wat hy doen en toon buitengewone bekwaamheid, kennis en insig (Dan 5).  Ten spyte van verskeie pogings van die Babiloniërs word Daniël nooit deel van die kultuur van Babilonië nie.  Hy word uitgeken as iemand wat God dien.  Een van die redes vir sy standvastigheid is die ritme waarmee hy leef.  Hy onthou hom van sekere goed (bv. die koning se kos in Dan 1) en het ’n daaglikse roetine wat hom help om met ’n bewustheid van God se teenwoordigheid te leef (bv. om 3 keer per dag te bid in Dan 6). Ons wil graag tieners help om, soos Daniel, met ’n bewustheid van God se teenwoordigheid in hul lewes te leef (dissipelskap) sodat hulle ook binne die kultuur van vandag kan uitstaan as volgelinge van Jesus (koninkryk, gemeenskap).

 

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg