graffiti crew
 
Wat is die bediening?
 
 Dit is die ruimte waarin ons senior jeug in groep verband weekliks ontmoet.
 
 
Waar oor gaan dit?
 
Dit is `n term wat Graffiti kunstenaars gebruik om wat veiligheid in die massas voorsien. Dit is `n klompie kunstenaars wat dieselfde styl (in ons geval waardes) het en dit is moeilik om iemand los te maak van `n groep. Crew-groepe gaan dus daaroor om eenheid waarin ons jongmense die woord van God leer, waarin ons prakties uitreik na ander, mekaar bystaan in ons lewens, verhoudings, teleurstellings, opwindings en die ganse spektrum van ons lewens. Christenskap is nie `n geloof vir die individu nie en in ons Crew groepe vestig ons die waarde van gemeenskap in ons Christenskap.
 
Kontak persoon:
 
Sam: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sebastiaan: 079 499 8790

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg