graffiti logo
 
IMG 0021
 
Wat is die bediening?
 
Dit is die ruimte waarin ons senior jeug spesifiek maar ook enige buitestaander van enige ouderdom se erediens plaasvind.
Waar oor gaan dit?
Dit is ’n term wat deur Graffiti kunstenaars gebruik word.  Galery verwys na afgeleë plekke onder brûe waar Graffiti nie maklik gesien word nie, daarom hou hierdie Graffiti langer omdat dit nie maklik verwyder kan word nie.  Verskillende Graffiti kunstenaars neem deel waarin diversiteit sigbaar is.  Ons wil die weeklikse tiener byeenkoms Gallery noem omdat dit diverse jongmense saambring waar elkeen kan tuis wees in sy uniekheid.  Hier skryf ons almal saam op die harte van mekaar deur gemeenskap, omgee, liefde, aanvaarding, getuienis, die woord en lofprysing om Christus sigbaar en diensbaar te maak deur ons lewens en dat ons gekenmerk sal word as volgelinge van Jesus.
 
Wanneer is dit?
 
Dit vind plaas Sondae @ 17:30 in die Jeugsentrum 

Kontak Ons

Tel: (012) 998 8801
Epos: info@luxmundi.org.za

Eredienstye

09:00 - Diens Gemeentesentrum
09:00 - Diens Oostvalei
Kinderbediening:
09:00 - Kleuters & Dissipelland
15:30 - Erediens in Sepedi & Zulu
Graffiti (Jeugbediening):
17:30 - Gallery
18:45 - Crew-groepe & 4C

Lux Mundi is op verskeie plekke betrokke

Waar jy betrokke kan raak
Lux Mundi is op verskeie vlakke betrokke, plaaslik asook internasionaal.
Jy kan hier onder kyk waar ons ooral betrokke is en ook daar by inskakel.

Onlangse Nuusbriewe

Snapscan

Algemeen
Dankoffer
Pharos Skenkings
Pharos #geereg